Prins Geert Pieter de Eerste reikte afgelopen vrijdag de oorkonde uit aan de eerstgeborene op de ‘11e van de 11e’. 
Samen met zijn gevolg, secondant Pyt en hofdame Susan, bracht hij een bezoek aan Jayden van der Klap uit Sneek. 
 
De ‘eerstgeborene’ kreeg de medaille van de Carnavalsprins en een Rabobank-cheque inclusief accessoires. 
 
De ouders werden natuurlijk ook niet overgeslagen. Er waren bloemen voor moeder Marleen en een Sneeker slokje voor vader Albert. 
 


 
Foto: Jan Douwe Gorter