De Oeletoeters zijn gestart in 1973. Het idee om in Sneek een carnavalsfeest te organiseren kwam van Kees Hordijk en Hans Bergeijk. Zij benaderden Eddy Mensink met de vraag of hij het feest mee wilde helpen organiseren. Eddy Mensink kwam net uit Zwolle, waar hij lid was (en nog steeds is) van carnavalsvereniging De Eileuvers. De Snitser Ungetiders (een boerenkapel samengesteld uit leden vnl. van het harmonieorkest Stedelijk Muziekkorps Sneek) met o.a. Kees Hordijk en Auke Zandstra, zorgden de eerste feestavonden voor de muziek.

De eerste jaren werd carnaval gevierd in Jeugdherberg De Wigledam. Piet van der Meeren, een echte carnavalsman uit Bergen op Zoom, werd de eerste Oeletoeterprins. De carnavalsavonden werden steeds drukker bezocht. Honderden Snekers meldden zich aan als lid. Na enkele jaren in De Wigledam werd uitgeweken naar de foyer van Amicitia. Inmiddels beperkte het carnaval zich niet meer tot één avond, maar was er een compleet programma voor vier dagen lang carnaval. De carnavalsoptocht in de binnenstad van Sneek, georganiseerd door De Oeletoeters trok inmiddels duizenden toeschouwers.

In 1984 kwam De Residentie De Hofnar gereed als verenigingsgebouw. Aanvankelijk als vergaderruimte en oefenruimte voor dansmariekes, maar later, nadat het naastliggende pand vrij kwam, vond een fikse uitbreiding plaats, waarna de carnavalsfeesten in de Residentie konden worden gehouden.

Wanneer je de geschiedenisboekjes van de Oeletoeters doorbladert, kom je veel namen, heel veel namen tegen van mensen die meegeholpen hebben de vereniging te maken zoals die nu is. Alle namen noemen kan niet, maar tenminste één naam moet hier vermeld worden: Eddy Mensink. In 1973 was hij mede-oprichter van De Oeletoeters en in de jaren die daarop volgden (en dat zijn er nu meer dan 33) bekleedde hij, voor korte of langere tijd, binnen de vereniging oneindig veel functies. Zo was hij secretaris van de vereniging, bestuursvoorzitter, President van de Raad van Elf, Prins, Vorst, voorzitter van de Optochtcommissie, archivaris, voorzitter van de Kledingcommissie, PR-man, Chef de Protocol. Met recht drager van Het Grootkruis in de Orde der Gouden Oeletoeter.

In het jaar waarin De Oeletoeters hun 11-jarig jubileum vierden, in 1984, werd ook voor het eerst de Sleutel van de stad overhandigd. De regerend Prins ontvangt de reusachtige sleutel van de burgemeester van Sneek tijdens de jaarlijkse ontvangst op het stadhuis. Deze ontvangst is altijd op Carnavalszaterdag en vanaf dat moment wordt Sneek vier dagen lang omgedoopt tot DRABBELTERP. De daarop volgende dinsdagavond is het weer uit met de pret en haalt de burgemeester in hoogst eigen persoon de Sleutel weer op.