Op zaterdag 25 februari werd, op het stadhuis van Sneek, voor de 30e keer de Aggemabokaal uitgereikt. Deze bokaal wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of een groep van personen die het afgelopen jaar een positieve bijdrage hebben geleverd aan de gemeenschap. De commissie Ludieke Stadsonderscheiding heeft de bokaal in 2017 toegekend aan de initiatiefnemers en de KWF-commissie van SamenLoop voor Hoop. Op 24 en 25 september 2016 werd 24 uur achtereen een marathonloop gehouden op het Veemarktterrein van Sneek. De opbrengst van deze loop bedroeg € 200.000 en was bestemd voor het KWF. 

De winnaars van voorgaande jaren op een rij:

  • 1987 Burgemeester Van Haersma Buma
  • 1988 De Yvanhoe Club Sneek
  • 1989 Kroon en Van der Meulen / Fibrosekinderen op Kamp
  • 1990 Sneek Ahoy
  • 1991 Geen winnaars ivm Golfoorlog
  • 1992 Zeeverkennersgroep Tibrag Sneek
  • 1993 Koninklijke Ned. Vereniging EHBO
  • 1994 Bouwploeg van de Noorderpoort
  • 1995 Vereniging Fit Door Sport
  • 1996 Dicky van der Werf
  • 1997 Cor Nauta
  • 1998 Stichting Muziekfederatie Friesland
  • 1999 Stichting Sneker Sportgala
  • 2000 Vrijwilligers Warme maaltijdvoorziening De Poort
  • 2001 Coen Dijkstra
  • 2002 Bestuur en vrijwilligers Modelspoormuseum Sneek
  • 2003 Stichting Oud Sneek
  • 2004 Thierry Kamminga
  • 2005 Medewerkers Hulp aan Roemenië
  • 2006 Henk van der Winden
  • 2007 Vrijwilligers Antonius Ziekenhuis
  • 2008 Matthie Silvius-Van der Linden
  • 2009 Stichting Dierenambulance De meren ZuidWest Friesland
  • 2010 Vereniging Historisch Sneek
  • 2011 Vrijwilligers VV Sneek Wit Zwart
  • 2012 Blauhuster Dakkapel
  • 2013 Stichting De Sneker Pan
  • 2014 Stichting Leergeld Sneek e.o.
  • 2015 Teater Snits en het komitee Bonte-Sneeker-Avonden
  • 2016 Stichting Duurzaam Vervoer Sneek bekend van de shuttle-bussen.

In 1988 wordt de Aggema Bokaal door De Yvanhoe Club uit Sneek gewonnen. Op de foto overhandigt Cees Hordijk van de Commissie Ludieke Stadsonderscheiding de Aggema Bokaal aan Peter van der Meeren van de Yvanhoe Club. De uitreiking vond toen nog plaats in De Hofnar. Na dat jaar werd dit bijzondere gebeuren een officieel onderdeel van de ontvangst van de Prins op het Sneker stadhuis.


Gwen Hulzink werd op de ellufde van de ellufde 2016 als eerste geboren in Sneek en maakte om die reden aanspraak op het Eerstgeboorterecht. Haar papa en mama wonen in Sneek. Afgelopen week toog Prins Hendrik de Tweede met zijn Gevolg en het Bestuur van De Oeletoeters naar huize Hulzink-Van der Kooij om Gwen het Eerstgeboorterecht te overhandigen. Naast de mooie oorkonde ontving Gwen van de Prins ook nog een spaarbankboekje met 5500 centen erop als startsaldo. Ook werd de nieuwe wereldburger opgenomen in de Huisorde van Zijne Doorluchtige Hoogheid. Het Eerstgeboorterecht werd vorig jaar uitgereikt aan Cas Draaijer uit Bolsward. Alle eerstgeborenen ontvangen jaarlijks een felicitatie van de Oeletoeters. Een overzicht van de andere eerstgeborenen op de 11e van de 11de:

 • 1975 Tjitske van Veen Oosthem
 • 1976 Kees Klarenbeek Harlingen
 • 1978 Jos Hiemstra Sneek
 • 1979 Michel Kamstra Sneek
 • 1980 Monique Nota Sneek
 • 1981 Michiel Schoot Sneek
 • 1982 Folkert Hoogkamp Snikzwaag
 • 1983 Elske Brandsma Blauwhuis
 • 1985 Haye Boersma Bolsward
 • 1986 Rianne Nicolai Goes
 • 1987 Arjan van Putten Kubaard
 • 1992 Aron Dijkstra Sneek
 • 1993 Bertus Corbil Sneek
 • 1994 Laura Knoors Sneek
 • 1995 Jesse Dijkstra Idskenhuizen
 • 1997 Jildo Hilarides Harlingen
 • 1998 Iris Sluyter Sneek
 • 1999 Julia van der Meulen Sneek
 • 2000 Manon Hagewoud Bolsward
 • 2001 Patrick Schep Workum
 • 2002 Kayleigh de Wit Joure
 • 2003 Lars Janssen Geldermalsen
 • 2004 Mila Gerritsma Bolsward
 • 2005 Nikki Sieperda Burgwerd
 • 2007 Levi Tip Bant
 • 2008 Kate en Tessa Veldstra Sneek
 • 2009 Danni de Graaf Oudemirdum
 • 2010 Annelieke Elise Huistra Sibrandabuorren
 • 2011 Jitse Jan de Boer Workum
 • 2013 Daniël Wessel Hiemstra
 • 2014 Elbrich de Beer uit Sneek
 • 2015 Cas Draaijer uit Bolsward
 • 2016 Gwen Hulzink uit Sneek

Op de foto's: Gwen met haar ouders en de Prins met Gevolg. Voor meer foto's ga naar onze fotowebsite.

Vele bekende Nederlanders hebben thuis een onderscheiding hangen van De Oeletoeters. Een kleine greep uit die bekende Nederlanders op onderstaande foto´s.

Ed Nijpels en De Oeletoeters

Mies Bouwman en De Oeletoeters

Arno Brok en De Oeletoeters

John Jorritsma en De Oeletoeters

De Zware Jongens en De Oeletoeters

Hans Wiegel en De Oeletoeters

Jeroen Pauw en Paul Witteman en De Oeletoeters

Geert Dales en De Oeletoeters

Klaas Wilting en De Oeletoeters

Anita Meijer en De Oeletoeters

Ferd Crone en De Oeletoeters

Herman Emmink en De Oeletoeters

Jakhals Erik en De Oeletoeters

Dries van Agt en De Oeletoeters

Rimmer van der Velde en De Oeletoeters

Ciska Peters en De Oeletoeters

 

Sybrand van Haersma Buma en De Oeletoeters

Guus Meeuwis en De Oeletoeters

Loek Hermans en De Oeletoeters

Anita Andriessen en De Oeletoeters

Imca Marina en De Oeletoeters

Henk Kroes en De Oeletoeters

Atje Keulen-Deelstra met haar man Jelle en De Oeletoeters

Sander de Rouwe en De Oeletoeters

Foppe de Haan en De Oeletoeters

Farce Majeure en De Oeletoeters

Weerman Piet Paulusma en De Oeletoeters

Frans Duijts en De Oeletoeters

Klazien uut Zalk en De Oeletoeters

Rob van Daal en De Oeletoeters

Oeletoeters, die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor een onderscheiding. De Gouden Oeletoeter is wellicht de meest bekende en meest gewilde onderscheiding. Een speciale commissie, de Commissie Onderscheidingen, buigt zich over de aanvragen en kent de onderscheidingen toe. Deze commissie staat onder voorzitterschap van Eddy Mensink en bestaat uit afgevaardigden van alle geledingen binnen de vereniging. Heeft u iemand op het oog die volgens u een onderscheiding verdient ? Bel: 0515-416864.