Verscheidene Oeletoeters brachten dinsdag 25 juni voor de laatste keer een bezoekje aan de Residentie De Hofnar. Na een kleine toespraak door voorzitter Eddy Mensink gaf Theo Ruis zijn sleutels af, werd de toilet doorgespoeld en werden de lichten uitgedaan en verliet iedereen de welbekende Residentie. Precies om 19.44 uur draaide Vorst Hilbert, na een kleine persoonlijke terugblik, de deur voor de laatste keer op slot. Daarna ging het in optocht naar het nieuwe Residentie De Hofnar in 't Convenant aan de Oude Dijk. Aldaar startte om 20.33 uur de Algemene Ledenvergadering 2013. Op de foto's van Jan Douwe Gorter en Theo Koenen nog een kleine terugblik op het afscheid.

Op de foto boven: Vorst Hilbert doet de deur op slot, nadat hij 29 jaar eerder als Prins Hilbert de Eerste De Hofnar officieel had geopend:

Daarna liepen de Oeletoeters gezamenlijk naar de Conventschool, de nieuwe Residentie.

Persbericht einde huurovereenkomst De Hofnar.

Na ruim 29 jaar zal er met ingang van 1 juli 2013 een einde komen aan een plezierige samenwerking tussen Jahi BV en de huurders van De Hofnar.

Het pand De Hofnar aan de Waterhoenstraat heeft gedurende die periode onderdak geboden aan één, later drie verenigingen uit het rijke verenigingsleven van Sneek. Aanvankelijk aan Carnavalsvereniging De Oeletoeters en later ook aan het Shantykoor Rolling Home en de Bridgesociëteit.

In 1984 is het pand door Berthus Janssen (destijds eigenaar van Taxicentrale 11111 BV, later JAHI B.V.), die de verenigingen een warm hart toedroeg, ter beschikking gesteld aan de verenigingen, dit vanaf het begin tegen een sterk gereduceerde huurprijs. Dit was mede mogelijk omdat de noodzakelijke investeringen en onderhoud aan het pand door de leden van de verenigingen zelf bekostigd en met veel vakmanschap uitgevoerd werden. Er was sprake van een uitstekende samenwerking en verstandhouding met de vertegenwoordigers van de drie verenigingen.

Na het overlijden van Berthus Janssen in 2006 is deze samenwerking, mede ook vanuit zijn nagedachtenis, met plezier door de voortzetters van zijn onderneming onder ongewijzigde voorwaarden gecontinueerd.  

Helaas heeft ook JAHI B.V. te lijden onder de gevolgen van de huidige dalende economie. Door teruglopende resultaten binnen de onderneming, werd Jahi B.V. genoodzaakt een meer marktconforme huurprijs te vragen, gebaseerd op een taxatie door een erkende makelaar te Sneek. Deze huurprijs bleek voor de verenigingen helaas niet haalbaar. Daarom hebben de partijen in goed overleg besloten, de huur per 1 juli 2013 te beëindigen en op zoek te gaan naar een ander onderkomen. Daarvoor hebben zij ruim een jaar de gelegenheid.

Beide partijen kijken terug op een jarenlange plezierige samenwerking. In juni 2013 zal met enige weemoed afscheid genomen worden van De Hofnar.

Carnavalsvereniging De Oeletoeters

Shantykoor Rolling Home

Bridgesociëteit

JAHI B.V.

De Oeletoeters hebben een eigen verenigingsgebouw aan de Waterhoenstraat in Sneek. De Residentie De Hofnar is in december 1984 in gebruik genomen en in de afgelopen jaren grondig verbouwd en verder uitgebreid. De bouw in 1984 en de verbouwing daarna was vooral mogelijk door de inzet van verscheidene vrijwilligers. Evert van der Veen, Theo Woudstra en Anne Kootje waren de ´hoofdaannemers´ van het eerste uur. De Oeletoeters gebruiken het clubgebouw voor vergaderingen, oefenavonden voor de dansmariekes, knutselruimte en natuurlijk als feestlocatie voor het Prinsenbal en Carnavalsbal.

De naam De Hofnar werd bedacht door Auke Zandstra en Sietske Kooy en verwijst naar de sigarenfabriek die vroeger in het pand gehuisvest was. Op de foto boven onthult Prins Hilbert de Eerste het naambord van de Residentie. Op de foto hieronder komt het schilderij te voorschijn waarop het roemruchte Sneker confettikanon fraai tot uitdrukking komt. Dit kunststuk is gemaakt door Vorst Evert van der Veen en hangt natuurlijk in de Residentie De Hofnar.

Wanneer je de grote zaal van de Residentie van De Oeletoeters binnenkomt valt je direct de wand op met de Staatsieportretten van alle Oud-Prinsen van De Oeletoeters. De foto's daarvan vindt u elders op deze website. Maar er is veel meer moois en bijzonders te bekijken in De Hofnar. Een kleine selectie gemaakt door Hoffotograaf Jos Kroon:

Het vaandel van De Oeletoeters:

Het voorstel aan de Sneker Gemeenteraad het bestuur van de Stad Sneek elk jaar 4 dagen over te dragen aan de Prins:

De oorkonde vanwege de opname in het Groot Guinnes Record Boek vanwege het heel snel als dominostenen laten vallen van 600 pallets:

Het vaandel van het Jeugdhof:

Eén van de oorkondes ontvangen van het Sneker Gemeentebestuur vanwege de ontvangst van de Prins op het stadhuis:

De officiële Prinsenketting met alle namen van de Prinsen die over Drabbelterp geregeerd hebben:

De prachtige muurschildering van Evert van der Veen: